*แจ้งวันหยุด* ทางบริษัทจะปิดทำการวันที่ 22 และ 29 กรกฎาคม 67 ตามปฏิทินวันหยุดของไทย เพราะฉะนั้นออเดอร์จะทำการจัดส่งอีกครั้งในวันทำการถัดไป

เด็กเล็ก (อายุ > 6 ปี)

แสดง:
จัดเรียงตาม:

Is never too young to do digital making. This is the category for digital making kits and components for pre-school junior kids, makers and hobbyists. We also welcome parents or pre-school teachers to check it out! There is a lot of DIY (Do It Yourself) kit, wooden base, no soldering gun or hot glue gun needed. Solar, car, remote control truck, etc.!