Raspberry Pi Zero

Raspberry Pi Zero

Raspberry Pi Zero, Zero W, Zero WH

แสดง:
จัดเรียงตาม:
Raspberry Pi Zero W Best Seller

Raspberry Pi Zero W

Note: พื้นที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งไปยังประเทศใน อาเซียนเท่านั้น (มาเลเซีย,สิงคโปร์,ไทย,อินโดนีเซีย,เวียดนาม,ฟิลิปปินส์ และ บรูไน)นี่คือผลิตภัณฑ์ Raspb..

THB347.30 Ex Tax: THB347.30

Raspberry Pi Zero V1.3 Best Seller

Raspberry Pi Zero V1.3

Note: พื้นที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งไปยัง ประเทศในอาเซียน เท่านั้น (มาเลเซีย,สิงคโปร์,ไทย,อินโดนีเซีย,เวียดนาม,ฟิลิปปินส์ และ บรูไน)ผลิตภัณฑ์นี้คือ Rasp..

THB173.65 Ex Tax: THB173.65

Raspberry Pi Zero WH (with Header) Best Seller

Raspberry Pi Zero WH (with Header)

Note: พื้นที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งไปยัง ประเทศในอาเซียน เท่านั้น (มาเลเซีย,สิงคโปร์,ไทย,อินโดนีเซีย,เวียดนาม,ฟิลิปปินส์ และ บรูไน)นี่คือผลิตภัณฑ์ Rasp..

THB486.22 Ex Tax: THB486.22