ทางบริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทจำเป็นต้องปรับราคาขึ้น (ประมาณ 3-5%) ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทของเราได้เผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนวัสดุที่เพิ่มขึ้น, ต้นทุนโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นและเงินบาทอ่อนค่า

เซนเซอร์อื่นๆ

เซนเซอร์อื่นๆ
แสดง:
จัดเรียงตาม:

Water Float or Level Sensor Switch

This Water Level Sensor Float Switch is a sensor used to sense the level of the liquid within a tank, it may further trigger a pump, an indicator, an alarm, or other devi..

THB61.91 Ex Tax: THB61.91

Hall Sensor Module

Hall effect sensor is very popular in magnetic field detection. This sensor module comes with the basic circuitry to help you get started. Power it with 5VDC and you will..

THB37.75 Ex Tax: THB37.75

DS1307 RTC I2C Module

DS1307 is very popular Real Time Clock IC, perfect to keep your system time counting and keeping, and of course it is Arduino compatible :)Arduino itself does not com..

THB26.43 Ex Tax: THB26.43

2 Axis Analog and Button PS2 Joystick Module

This is 2-Axis Joystick & a digital button (center push). You can be it as analog input to your next project. The 2-Axis Joystick contains two independent potentiometers ..

THB37.00 Ex Tax: THB37.00

Microwave Radar - Human motion Sensor

A new way of detecting human body and moving object, not PIR, not ultrasound and it is definately not expensive and complex image processing with camera, it is using Rada..

THB37.75 Ex Tax: THB37.75

USB Volt & Current Meter with Display (Straight)

USB Voltage and Current Meter can measure the operating current of the output voltage of the USB port and equipment. It is very convenient to use as the size is small, no..

THB55.87 Ex Tax: THB55.87

USB Volt & Current Meter with Display (R.Angle)

USB Voltage and Current Meter can measure the operating current of the output voltage of the USB port and equipment. It is very convenient to use as the size is small, no..

THB47.57 Ex Tax: THB47.57

Reed Switch Module -15%

Reed Switch Module

Reed switch is a kind of passive electronic switching component with contacts with a simple structure, small size and easy to use. It consists of a sealed glass envelope ..

THB30.20 THB25.67 Ex Tax: THB25.67

B25 0 to 25V Voltage Sensor Module

This voltage sensor module is based on resistive voltage divider design principles. It is capable of reducing five times of the voltage of the input terminal connection. ..

THB27.94 Ex Tax: THB27.94

Wind Speed Anemometer NPN Output - Arduino Compatible

Weather is one of the most important factors for human and life and food security, and wind speed is one of the elements to measure in weather stations.This is a wind..

THB898.45 Ex Tax: THB898.45

4.8 - 30V 3-Digit 7-Seg Voltmeter Display

4.8 - 30V 3-Digit 7-Seg Voltmeter Display is a cheap and bright voltage display. It is able to display voltage measurement from 4.8V to 30V with an accuracy of 0.2V at be..

THB41.53 Ex Tax: THB41.53

MC-38 Magnetic Contact Switch Sensor

MC-38 Magnetic Contact Switch Sensor can be used as a door or window security system. It produces the signal when moved away from each other which can be fed to the micro..

THB33.98 Ex Tax: THB33.98

Analog Piezoelectric Ceramic Vibration Module

This Analog Piezoelectric Ceramic Vibration Module buffers a piezoelectric transducer that responds to strain changes by generating a measurable output voltage change whi..

THB52.10 Ex Tax: THB52.10

INA219 High Side DC Current Sensor Breakout

This breakout board will solve all your power-monitoring problems. Instead of struggling with two multimeters, you can just use the handy INA219B chip on this breakout to..

THB142.70 Ex Tax: THB142.70

Grove - Thumb Joystick

Grove - Thumb Joystick is a Grove compatible module which is very similar to the 'analog' joystick on PS2 (PlayStation 2) controllers. The X and Y axes are two ~10k poten..

THB188.75 Ex Tax: THB188.75

Gravity-Analog Turbidity Sensor For Arduino

This arduino turbidity sensor detects water quality by measuring level of turbidity. It is able to detect suspended particles in water by measuring the light transmittanc..

THB509.63 Ex Tax: THB509.63

Grove - RTC

The RTC module is a member of Twig. It is based on the clock chip DS1307 which supports the I2C protocol. It uses a Lithium cell battery (CR1225). The clock/calendar prov..

THB218.95 Ex Tax: THB218.95

Flame Sensor Module

Doing a fire detector robot? Or maybe smart system which require flame detection? This ready sensor module should be suitable for you. The flame sensor module comes with ..

THB37.75 Ex Tax: THB37.75

Digital Thermostat Temperature Controller

The W1209 is an incredibly low cost yet highly functional thermostat controller. With this module you can intelligently control power to most types of electrical device b..

THB89.85 Ex Tax: THB89.85

10K Ohm Linear Slide POT Module with Knob

This module highlights two electrically isolated linear taper 10K ohm potentiometers (see schematic). Which are mechanically tied together and actuated by a single slider..

THB58.89 Ex Tax: THB58.89