Delivery Information (Thailand)

ค่าบริการการจัดส่งสินค้า:
ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการในการจัดส่งสินค้า 65 บาท สำหรับทุกการสั่งซื้อทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย คุณลูกค้าจะได้รับบริการฟรีค่าจัดส่งสินค้าก็ต่อเมื่อคุณมียอดการสั่งซื้อ 1,000 บาทขึ้นไปในการสั่งซื้อสินค้าต่อครั้ง

วิธีการจัดส่งและเวลาในการจัดส่ง :

พื้นที่การจัดส่งสินค้าวิธีการจัดส่งเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ
กรุงเทพและปริมณฑลJ&T Express3-4 วัน
ต่างจังหวัดJ&T Express4-6 วัน

 

หมายเหตุ:

ทางบริษัทขอแจ้งในคุณลูกค้าทุกท่านได้ทราบว่า บริษัทจะได้วิธีการจัดส่งสินค้า 2 วิธี ซึ่งประกอบด้วย

1.) ทางเราจะใช้บริการขนส่งของบริษัท FedEx ในการจัดส่งสินค้าออกจากบริษัทต้นทางที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะให้ระยะเวลา 1-2 วันโดยประมาณในการขนส่งสินค้า

2.) หลังจากที่สินค้ามาถึงคลังสินค้าที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทางเราจะได้บริการขนส่งของบริษัท J&T Express Thailand ในการกระจายสินค้าถึงคุณลูกค้าในทุกพื้นของประเทศไทย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการกระจายสินค้าประมาณ 1-2 วันทำการ (ขึ้นอยู่ในแต่ละพื้นที่)

**เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจะสามารถติดตามพัสดุได้หลังจากการสั่งซื้อประมาณ 1-2 วันทำการ เนื่องด้วยทางเราได้ใช้บริการการส่งสินค้าของทั้งสองบริษัทจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการกรอกข้อมูลดังกล่าว