Raya Holiday (ปีใหม่มาเลเซีย) ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าทุกออเดอร์หลังจากวันที่ 11 พ.ค. 64 (วันอังคาร) ตั้งแต่ 11.00น. เป็นต้นไป จะจัดส่งอีกครั้งในวันที่ที่ 17 พ.ค. 64 (วันจันทร์)

รายละเอียดนโยบายการขอรับประกันสินค้า

 

การขอรับประกันสินค้า

ทางบริษัทได้มีนโยบายการรับประกัน 2 ประเภท เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของสินค้าและยืนยันความมั่นใจของคุณในการซื้อสินค้าจากทางบริษัทของเรา

 

การรับประกันแบบทดแทน 1 ต่อ 1

การรับประกันนี้จะมีผลใช้งานก็ต่อเมื่อคุณได้รับสินค้าที่มีตำหนิและชำรุดซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของบริษัท ถ้าสินค้าที่คุณได้รับอยู่ในช่วงระยะเวลาการรับประกันและ/หรือภายใน 7 วัน นับจากวันทีได้รับสินค้านั้นๆ คุณจะได้รับสิทธิ์ในการใช้การับประกับแบบทดแทน 1 ต่อ 1

กรุณาคลิกที่ สนับสนุน บนหน้าเว็บไซต์และทำการกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด หลังจากนั้นคลิก "ดำเนินการต่อ"

ทางทีมงานช่วยเหลือลูกค้าสัมพันธ์จะดำเนินการติดต่อคุณกลับผ่านทางอีเมล์และช่วยเหลือคุณเบื้องต้นในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด แต่ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ทางเราจะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้คุณทันที โดยค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

 

การรับประกันแบบธรรมดา (ภายในระยะเวลา 12 เดือน)

หากคุณได้มีการใช้สินค้าและพบข้อผิดพลาดหรือการทำงานของสินค้านั้นๆผิดปกติ คุณจะสามารขอการรับประกันแบบปกติตามจากทางบริษัทเราได้ แต่คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้านั้นอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันจากบริษัทคือ อยู่ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อสินค้า ทางบริษัทจะดำเนินการซ่อมแซมสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าให้กับคุณทันทีถ้าในกรณีที่สินค้าชิ้นนั้นๆไม่สามารถซ่อมแซมได้โดยเร็วที่สุด

หากต้องการขอรับประกัน คุณจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นของสินค้า กรุณาคลิกที่ สนับสนุน บนหน้าเว็บไซต์และทำการกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด หลังจากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ ทางทีมงานช่วยเหลือลูกค้าสัมพันธ์จะดำเนินการติดต่อคุณกลับผ่านทางอีเมล์และช่วยเหลือคุณในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด

ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันของสินค้าใดๆที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือเกิดความเสียจากผู้ใช้งานเอง

ถ้าสินค้าของคุณจำเป็นที่จะต้องส่งคืนให้กับบริษัท ทางเราจะส่งแบบฟอร์มการรับประกันสินค้าให้คุณเพื่อให้คุณส่งสินค้ากลับมาหาทางบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น การส่งคืนสินค้าทุกครั้งจะต้องแนบฟอร์มการรับประกันสินค้ามิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 7 วันทำการในการแก้ไขปัญหา, ซ่อมแซมและตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในการรับประกันนับจากวันที่ได้รับสินค้านั้นๆ นอกจากนี้บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าทางเราจะไม่รับประกันหรือยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการใช้งานในทางที่ผิด

 

หมายเหตุ:

แบตเตอรี่ลิเธียม-ไออน และแบตเตอรี่ลิเธียม-โพลิเมอร์
รับประกัน
1 สัปดาห์สำหรับข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิต

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น IC, ตัวเก็บประจุ, คริสตัล, รีเลย์, สวิทช์)
ไม่มีการรับประกันสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด