*แจ้งวันหยุด* ทางบริษัทจะปิดทำการวันที่ 22 และ 29 กรกฎาคม 67 ตามปฏิทินวันหยุดของไทย เพราะฉะนั้นออเดอร์จะทำการจัดส่งอีกครั้งในวันทำการถัดไป

นโยบายการคืนสินค้า

การรับประกันสินค้า

เราให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่*ที่เราจัดจำหน่าย หากพบว่าเป็นข้อผิดพลาด หรือความเสียหายที่เกิดจากการผลิต (ไม่ใช่ข้อผิดพลาดจาดผู้ใช้งาน) โดยเราสามารถเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ได้ทันทีหากอยู่ในระยะเวลา 7 วันนับตั้งแต่ได้รับสินค้า ซึ่งหลังจาก 7 วันแล้ว เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ในกรณีที่สินค้าไม่สามารถซ่อมแซมได้

สำหรับการเคลมสินค้านั้น ขอความกรุณาคุณลูกค้ากรอก แบบฟอร์มการรับประกันและช่วยเหลือ เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าทำการช่วยเหลือคุณ โดยในสถานการณ์ปกติ ทางเราจะทำการแก้ปัญหาและปิดเคสได้ภายใน 14 วัน

*แบตเตอรี่ประเภท Lithium-ion, Lithium-polymer เราจะรับประกันเพียง 1 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่คุณได้รับสินค้า
ส่วนประกอบด้านอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก (IC, ตัวเก็บประจุ, คริสตัล, รีเลย์, สวิตซ์) ทางเราไม่รับประกันสินค้า

 

การยกเลิกคำสั่งซื้อ (คืนสินค้า, คืนเงิน)

เราเข้าใจว่าในบางครั้งคุณอาจเปลี่ยนใจและต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ เราอนุญาติให้คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ และจะคืนเงินให้คุณเต็มจำนวน ถ้าหากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อภายใน 7 วัน หลังจากคุณได้รับสินค้า
  • เฉพาะคำสั่งซื้อที่สั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือการสั่งซื้อในจำนวนปกติผ่านเจ้าหน้าที่เท่านั้น ไม่รวมถึงคำสั่งซื้อแบบพิเศษหรือการสั่งซื้อครั้งละจำนวนมากๆ
  • สินค้าต้องไม่ถูกใช้งานและบรรจุภัณฑ์ยังคงต้องอยู่ในสภาพเดิมตั้งแต่ได้รับสินค้า

โดยเราต้องได้รับสินค้าที่ส่งคืนมาจากคุณแล้วทำการตรวจสอบสภาพก่อน จึงจะสามารถรับรองคำร้องขอคืนสินค้าได้ โดยเงินจะถูกส่งคืนผ่านช่องทางเดิมที่คุณชำระเงิน และขอความกรุณาคุณกรอก แบบฟอร์มนี้ ก่อนทำการส่งคืนสินค้า โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าขนส่งของคุณเองสำหรับการส่งคืนสินค้า ยกเว้นสินค้าที่ได้รับเสียหายหรือชำรุด และค่าขนส่งไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

ได้รับสินค้าผิด ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ

หากคุณได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่ทำการสั่งซื้อ หรือได้รับจำนวนไม่ครบ รบกวนแจ้งเราผ่านแบบฟอร์มนี้ได้ทันที และเราจะทำการส่งสินค้าชิ้นที่ไม่ครบให้ทันทีในกรณีที่สินค้าชิ้นนั้นพร้อมจัดส่ง ในกรณีที่สินค้าหมด คุณสามารถเลือกที่จะรอสินค้าในรอบถัดไปหรือขอคืนเงินได้ พั

 

สดุหาย ไม่ได้รับพัสดุ

ไม่ต้องกังวลหากบริษัทขนส่งทำพัสดุของคุณหาย เราจะทำการส่งสินค้าให้คุณใหม่ (สถานะพัสดุ สินค้าหายจะเริ่มนับตั้งแต่ ไม่มีการอัพเดตสถานะพัสดุของคุณภายใน 14 วันทำการ)