*แจ้งวันหยุด* ทางบริษัทจะปิดทำการเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 65 และวันหยุดพิเศษของบริษัทในวันที่ 9-12 ธ.ค. 65 เพราะฉะนั้นออเดอร์จะทำการจัดส่งในวันทำการถัดไป

IC

แสดง:
จัดเรียงตาม:

IC PIC16F877A

This powerful (200 nanosecond instruction execution) yet easy-to-program (only 35 single word instructions) CMOS FLASH-based 8-bit microcontroller packs Microchip's power..

THB259.14 Ex Tax: THB242.19

IC PIC 16F887

This powerful yet easy-to-program (only 35 single word instructions) CMOS FLASH-based 8-bit microcontroller packs Microchip's powerful PIC® architecture into an 40- or 44..

THB147.34 Ex Tax: THB137.70

IC PIC18F2685

Looking for PIC18F microcontroller which huge memory but small in package? PIC18F2685 might be your choice. Ideal for low power (nanoWatt) and connectivity applications t..

THB390.02 Ex Tax: THB364.50

IC PIC 16F819

This powerful (200 nanosecond instruction execution) yet easy–to-program (only 35 single word instructions) CMOS Flash-based 8-bit microcontroller packs Microchip’s power..

THB138.67 Ex Tax: THB129.60

PIC18F2520

This is enhanced version of PIC18F252, designed to be pin to pin compatible with PIC18F252, it is being upgraded with more features such as extended mode for C compiler o..

THB216.68 THB108.34 Ex Tax: THB101.25

IC dsPIC30F4013

This is 40-pin 16-bit PIC microcontroller under dsPIC30F Sensor Family. The pin assignment is not compatible with 8-bit PIC such as PIC16F and PIC18F, so it is not direct..

THB346.68 Ex Tax: THB324.00

IC PIC18F4580

This is an enhanced version of PIC18F458, designed to be pin to pin compatible with PIC18F458, it is being upgraded with more features such as an extended mode for C comp..

THB312.01 Ex Tax: THB291.60

IC PIC18F4520

This is enhanced version of PIC18F452, designed to be pin to pin compatible with PIC18F452, it is being upgraded with more features such as extended mode for C compiler o..

THB260.01 Ex Tax: THB243.00