ทางบริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทจำเป็นต้องปรับราคาขึ้น (ประมาณ 3%) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทของเราได้เผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนวัสดุที่เพิ่มขึ้น, ต้นทุนโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นและเงินบาทอ่อนค่า

My Coupons

What is 'My Coupons'?

  • 'My Coupons' allows you to collect and store your coupon before you redeem the coupon.

Can I apply multiple coupons in one single order?

  • Yes. Please have a quick view on how to apply our color coupon below:
    • You can use any number of Green Color Coupon.
    • Or, mix one Blue Color Coupon with any number of Green Color Coupon
    • Or, one Purple Color Coupon only.