*แจ้งวันหยุด* ทางบริษัทจะปิดทำการวันที่ 22 และ 29 กรกฎาคม 67 ตามปฏิทินวันหยุดของไทย เพราะฉะนั้นออเดอร์จะทำการจัดส่งอีกครั้งในวันทำการถัดไป

คู่มือการเลือกสินค้า micro:bit ให้ตรงกับการใช้งาน

 

ตารางเปรียบเทียบชุดการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (Training Kit Comparison Table)

 

 ช่วงอายุที่เหมาะต่อการใช้งานทักษะในบทเรียนหนังสือคู่มือการเรียน 

EDU:BIT Training & Project Kit

 • ประถมศึกษาตอนต้น-ประถมศึกษาตอนปลาย
 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานในด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม

ครอบคลุมความรู้พื้นฐานทั้งหมดที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม (Block-based) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไฟ LED, มอเตอร์ และอ่านค่าจากเซนเซอร์

 

ถูกออกแบบมาให้เน้นไปที่แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความรู้ในตอนท้ายของแต่ละบทเรียน

 • หนังสือ 2 เล่ม (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
 • E-Book (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
 • มาพร้อมกับบทเรียน 11 (แบบฝึกหัดท้ายบท)

ZOOM:BIT Robot Car Kit

 • ประถมศึกษาตอนต้น-ประถมศึกษาตอนปลาย
 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่เริ่มเขียนโปรแกรม เช่น หุ่นยนต์และ DIY (ต้องการสร้างโปรเจกต์ DIY)
เรียนรู้การสร้างและเขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์อัจฉริยะ, การต่อสายวงจร, คำสั่งพื้นฐานคำสั่งพื้นฐานเพื่อนำทางรถหุ่นยนต์, เดินตามเส้น หรือหลบหลีกสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ
 • หนังสือ 1 เล่ม (ภาษาอังกฤษ)
 • E-Book (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
 • มาพร้อมกับบทเรียน 10 (แบบฝึกหัดท้ายบท)

 

rero:micro Coding Robot

 • ประถมศึกษาตอนต้น-ประถมศึกษาตอนปลาย
 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่เริ่มเขียนโปรแกรมและชื่นชอบหุ่นยนต์ (พร้อมใช้งาน)
เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน (algorithm) และทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อนำทางรถหุ่นยนต์เดินตามเส้น, หลบหลีกสิ่งกีดขวาง
 • หนังสือ 1 เล่ม (ภาษาอังกฤษ)
 • E-Book (ภาษาอังกฤษ)
 • มาพร้อมกับบทเรียน 10 บท

Auto Plant Watering Kit

 • ประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมต้น
 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานด้าน micro:bit และการเขียนโปรแกรมแล้ว และต้องการเน้นไปที่การสร้างโปรเจกต์เดียวเท่านั้น

เรียนรู้แนวคิดของระบบฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm),วิธีอ่านค่าจากเซนเซอร์ดินและควบคุมปั๊มน้ำให้น้ำต้นไม้


สามารถเพิ่มฟังก์ชั่น IoT โดยการเพิ่มระบบแจ้งเตือนระดับความชื้นในดินผ่าน Line (ซื้ออุปกรณ์เพิ่ม)

 • หนังสือ 2 เล่ม (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
 • E-Book (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
 • มาพร้อมกับบทเรียน 7 บท

REKA:BIT RBT Project Kit

 • ประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมต้น
 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานด้าน micro:bit และการเขียนโปรแกรมแล้ว และต้องการเน้นไปที่การสร้างโปรเจกต์ DIY หลากหลายรูปแบบ

 

ถูกออกแบบมาให้เน้นไปที่การเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมของหุ่นยนต์แต่ละแบบ

 • หุ่นยนต์ประตูกั้น (Boom barrier gate)
 • หุ่นยนตืโต้ตอบ (Interactive robot)
 • ระบบรดน้ำต้นไม้ (Auto plant watering system)
 • หุ่นยนต์กินเหรียญ (Coin eater robot)
 • หุ่นยนต์รถเคลื่อนที่ (Mobile robot car)
 • หนังสือ 1 เล่ม (ภาษาอังกฤษ)
 • E-Book (ภาษาอังกฤษ)
 • วิดีโอสอนสร้างโปรเจกต์
 • มาพร้อมกับบทเรียน 5 บท (สำหรับ 5 โปรเจกต์)

 

ตารางเปรียบเทียบบอร์ดขยาย micro:bit (Expansion Board Comparison Table)

 

 

ProductREKA:BIT เหมาะสำหรับโครงการด้านการศึกษาของนักเรียน, การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ MOTION:BIT เหมาะสำหรับโครงการหุ่นยนต์ที่ต้องใช้มอเตอร์ DC และ/หรือเซอร์โวมอเตอร์จำนวนมาก 
DC Motor                2 x 4 x
Servo Motor                    4 x 8 x
Neopixel RGB LED         2 x2 x
GPIO Breakoutไม่มี11 x GPIO breakout
I2C Breakoutไม่มี1 x I2C breakout
Grove Port5 x GPIO, 1 x I2Cไม่มี
Maker Portไม่มี3 x GPIO, 1 x I2C
Power Input3.6 - 6.0VDC (via DC jack)3.6 - 6.0VDC (via wire terminal or 18650 Li-Ion battery)
Under/ Over Voltage Protection                             มีไม่มี
Accessories